Bilimsel Program


 • 22 MART 2019 CUMA Detaylar için tıklayın...
    KADAVRADA PAROTİS CERRAHİ KURSU
    KADAVRADA TEMPORAL KEMİK DİSEKSİYON KURSU
    VİDEO VERTİGO KURSU
  10:00 – 18:00 VERTİGO KURSU
    Eğiticiler:
  • Mete Kıroğlu
  • Muhammed Dağkıran
  08:30 – 13:30 TEMPORAL KEMİK DİSEKSİYON KURSU
    Eğiticiler:
  • Ülkü Tuncer
  • Nuri Özgirgin
  • Levent Sennaroğlu
  • Tayfun Kirazlı
  • Nazım Korkut
  • İsmet Bayramoğlu
  • Levent Olgun
  • Alpin Güneri
  • Ali Özdek
  • Kemal Görür
  • Derya Talas
  • İlhami Yıldırım
  • Yusuf Vayısoğlu
  • Ediz Yorgancılar
  • Alper Nabi Erkan
  • Bahar Keleş
  • Ramazan Gün
  • Demir Bajin
  • Onur İsmi
  • Özgür Sürmelioğlu
  • Muhammed Dağkıran
  • Armağan İncesulu
  13:30 – 15:30 PAROTİS KURSU
    Eğiticiler:
  • Babür Küçük
  • Ahmet Ömer İkiz
  • Hakan Korkmaz
  • Ülkü Tuncer
  • Cengiz Özcan
  • İlhami Yıldırım
  • Alper Nabi Erkan
  • Ediz Yorgancılar
  • Yusuf Vayısoğlu
  • Utku Aydil
  • Murat Yener
  • Murat Öztürk
  • Ramazan Gün
  • Onur İsmi
  • Özgür Tarkan
  • Süleyman Özdemir
  • Özgür Sürmelioğlu
  • Muhammed Dağkıran
  15:30 – 19:00 FASİYAL PLASTİK KURSU
    Eğiticiler:
  • Cemal Cingi
  • Orhan Özturan
  • Osman Kürşat Arıkan
  • Süleyman Özdemir
  • Tevfik Sözen
  • Süheyl Haytoglu
  • Can Alper Çağıcı
 • 23 MART 2019 CUMARTESİ Detaylar için tıklayın...
  Açılış konuşması
  08.30 - 08.35 Çukurova KBB Derneği ve Kongre Başkanı Özgür Tarkan
  08.35 - 08.40 Türk KBB-BBC Derneği Başkanı Özgür Yiğit
  08.40 - 08.50 17. yılında Videokonferanslar Levent Soylu
  Otoloji oturumu
  Oturum Başkanı: Can Özşahinoğlu- Ülkü Tuncer
  08.50 - 09.05 Miringoplasti Mete Kıroğlu
  09.05 - 09.20 Östaki Patolojilerine Yaklaşım Nuri Özgirgin
  09.20 - 09.35 Koklear İmplantasyonda Fasiyal Anomaliler Levent Sennaroğlu
  09.35 - 09.50 Posterior Timpanotomi ve Yuvarlak Pencereye Yaklaşım Tayfun Kirazlı
  09.50 - 10.05 Orta Kafa Çukuruna Yaklaşım Nazım Korkut
  10.05 - 10.20 Orta Kulak İmplantları Levent Olgun
  10.20 - 10.35 Transmastoid Fasiyal Sinir Dekompresyonu Özgür Yiğit
  10.35 - 11.00 Kahve Arası
  Endoskopik Sinüs Cerrahisi Oturumu
  Oturum Başkanı: Kemal Değer
  Moderatör: Semih Sütay
  11.00 - 12.30 Videokomplikasyon; Nerede Hata Yaptım?
  Konuşmacılar: Nesil Keleş, Semih Sütay, Bülent Karcı, Taşkın Yücel, Sabri Uslu
  12.30 - 13.30 Öğle Arası
  Rinoplasti Oturumu
  Oturum Başkanları: Çağatay Akçalı-Sefa Kaya
  13.30 - 13.45 Rinoplastide Endonazal Tekniğin Avantajları Cemal Cingi
  13.45 - 14.00 Rinoplastide Tip Cerrahisi Taşkın Yücel
  14.00 - 14.15 Rinoplasti Dorsum Koruyucu Cerrahi Barlas Aydoğan
  14.15 - 14.30 Rinoplastide Tekrar Popüler Olan Teknikler Tevfik Sözen
  14.30 - 14.45 Revizyon Rinoplasti Süleyman Özdemir
  Tükürük Bezi Oturumu
  Oturum Başkanları: Derya Talas-İlhami Yıldırım
  14.45 - 15.00 Pediatrik Sialore Orhan Özturan
  15.00 - 15.15 Sialolitiaziste Kombine Yaklaşım Cengiz Özcan
  15.15 - 15.30 Sialoendoskopi Süleyman Özdemir
  15.30 - 16.00 Kahve Arası
  Endoskopik Sinüs Cerrahisi Oturumu
  Oturum Başkanları: Nesil Keleş - Semih Sütay
  16.00 - 16.15 Maksiller Sinüse Endoskopik Yaklaşım Sema Başak
  16.15 - 16.30 Revizyon Cerrahide Anatomik Rehberler Fikret Kasapoğlu
  16.30 - 16.45 Endonazal Endoskopik Malign Periferik Sinir Kılıf Tümörü Rezeksiyonu Yusuf Kızıl
  16.45 - 17.00 Endoskopik Koanal Atrezi Cerrahisi Emel Cadallı Tatar
  Ben Nasıl Yapıyorum
  Oturum Başkanları: Orhan Yılmaz-İbrahim Ketenci
  17.00 - 17.10 Stapes Cerrahisi Muzaffer Kanlıkama
  17.10 - 17.20 Olgularla Kolesteatom Cerrahisi Recep Yağız
  17.20 - 17.30 Dev Konjenital Kolesteatom Armağan İncesulu
  17.30 - 17.40 Yutma patolojilerinde cerrahi çözümler Kayhan Öztürk
  17.40 - 17.50 Subglottik Stenoz Cerrahisinde Uç Uca Anastomoz Murat Yener
  17.50 - 18.00 Endoskopik Glomus Timpanikum Cerrahisi Şemsettin Okuyucu
  18.00 - 18.10 Frontal Sinüs Patolojilerine Endoskopik Yaklaşım Ramazan Gün
  18.10 - 18.20 Nazal Dorsum rekonstruksiyonu otospreder flep Köksal Yuca
  Salon B
  Endoskopik Kulak Cerrahisi Oturumu
  Oturum Başkanları: Şinasi Yalçın-Turgut Karlıdağ
  13.30 - 13.45 Ossiküloplasti Enis Alpin Güneri
  13.45 - 14.00 Endoskopik Stapes Cerrahisi Kemal Görür
  14.00 - 14.15 Konjenital Kolesteatomaya Kombine Yaklaşım İsmet Bayramoğlu
  14.15 - 14.30 Yaygın Kolestatomlu Olguda Endoskopik Yaklaşım Ediz Yorgancılar
  14.30 - 14.45 Timpanoskleroz da Endoskopik Cerrahi Ali Özdek
  14.45 - 15.00 Endoskopik Stapes Cerrahisinde Sürprizler Demir Bajin
  15.00 - 15.15 Glomus Timpanikum Cerrahisi Özgür Sürmelioğlu
  15.30 - 16.00 Kahve Arası
  Baş-Boyun Oturumu
  Oturum Başkanı: Babür Küçük
  16.00 - 16.15 Frontoanterior Suprakrikoid Larenjektomi Nermin Başarer
  16.15 - 16.30 Tiroidektomi de Nöromonitörizasyon Ahmet Ömer İkiz
  16.30 - 16.45 Lokal İleri Diferansiye Tiroid Karsinomlarına Yaklaşım Hakan Korkmaz
  16.45 - 17.00 Paragangliomalar Utku Aydil
  17.00 - 17.15 Şilöz Fistül ve Onarımı Murat Öztürk
  Ben Nasıl Yapıyorum
  Oturum Başkanları: Mehmet Koyuncu-İlhami Yıldırım
  17.20 - 17.30 Parotidektomi Bengü Çobanoğlu
  17.30 - 17.40 Perilenf Fistül Onarımı Erkan Karataş
  17.40 - 17.50 ESC’de Komplikasyonlardan Nasıl kaçınılır? Tuba Bayındır
  17.50 - 18.00 Revizyon Koklear İmplantasyon Bahar Keleş
  18.00 - 18.10 Koklear İmplantasyonda Zor Olgular Abdullah Dalgıç
 • 24 MART 2019 PAZAR Detaylar için tıklayın...
  Master Kadavra Diseksiyonu
  08.00 - 10.00 Taze Donmuş Kadavrada Endoskopik Sinüs Cerrahisi Diseksiyonu Kemal Değer-Bülent Karcı
  10.00 - 10.30 Kahve Arası
  Baş Boyun Oturumu
  Oturum Başkanları: İsmail Topçu - Bülent Topuz
  Moderatör: Levent Soylu
  10.30 - 11.30 Videokonsey; Larinks Kanserlerinde Tartışmalı Olgular
  Konuşmacılar: Babür Küçük, Ahmet Ömer İkiz, Hakan Korkmaz, Utku Aydil
  Vertigo Oturumu
  Oturum Başkanları: Kerim Ceryan - Bülent Ağırdır
  11.30 - 11.45 Meniere’de Tanı ve Cerrahi Tedavi Nuri Özgirgin
  11.45 - 12.00 BPPV Enis Alpin Güneri
  12.00 - 12.15 Non Meniere Periferik Vertigo Ali Özdek
  12.15 - 12.30 Hasta Başı Muayene Muhammed Dağkıran
  12.30 - 13.30 Öğle Arası
  Fasiyal Plastik Oturumu
  Oturum Başkanları: Osman Kürşat Arıkan- Erdoğan Gültekin
  13.30 - 13.45 Nerede ve Ne Zaman Dolgu-Nörotoksin Uygulanmalı ? Cemal Cingi
  13.45 - 14.00 Otoplasti Orhan Özturan
  14.00 - 14.15 Blefaroplasti Tevfik Sözen
  14.15 - 14.30 Yüz Germe Tevfik Sözen
  14.30 - 14.45 Boyun Germe Yüksel Toplu
  14.45 - 15.00 Gamze Oluşturma Cerrahisi Süheyl Haytoğlu
  15.00 - 15.30 Kahve Arası
  Ben nasıl yapıyorum?
  Oturum Başkanları: Alper Nabi Erkan-Yusuf Vayısoğlu
  15.30 - 15.40 Nazal Valv Cerrahisi Cüneyt Yılmazer
  15.40 - 15.50 Endoskopik Timpanoplasti Onur İsmi
  15.50 - 16.00 Burun Cilt Tümörlerinde Alın Flebi Uygulamaları Öner Sakallıoğlu
  16:00 - 16.10 Bilateral Vokal Kord Paralizilerinde Aritenoid Laterofiksasyon Sütür Tekniği Saime Sağıroğlu
  16.10 - 16.20 DKY Meatoplasti Fulya Özer
  16.20 - 16.30 Üst Özefageal Darlıklarda Cerrahi Tedaviler Ömer Erdur
  16.30 - 16.40 Let Down Rinoplasti Ali Evlice
  16.40 - 16.50 Endoskopik DSR Mehmet Kaplama
  16.50 - 17.00 Endoskopik Stapes Cerrahisi Gül Soylu Özer
  17.00 - 17.10 Endoskopik inverted papillom cerrahisi Ferhat Bozkus
  17.10 - 17.20 Endoskopik Koanal Atrezi Cerrahisi Işılay Öz